havekursus til staudehaven hvor planterne passer til jordbundsforholdene

Vil du mestre stauder i haven?

Her er et kursus, hvor du lærer om jordbundsforhold (tør/fugtig/sand/ler kompost), lysforhold (sol/skygge), læforhold (vindomsust/læ fra hække, træer mm), farver, højder og meget mere. Udgangspunktet er bede og planer her i Blomsterhaven, som du kan bruge som inspiration i egen have.

Hvad er en staude?

Stauder er flerårige urteagtige planter, hvis overjordiske plantedele typisk visner bort under vinteren eller i tørkeperioder, mens de underjordiske dele (rødder, krybende rodstokke (rhizomer), knolde mm.) overlever. Stauder kaldes også hemikryptofytter.

Af og til overlever de overjordiske plantedele, og så kalder man planten for stedsegrøn, ikke at sammenligne med stedsegrønne træer som fx gran og taks. De stauder vi hygger med os i vores haver, kommer ofte fra steder med varmere klima, hvor de gerne optræder som stedsegrønne stauder.

Jordbundsforhold

Det gælder om at vælge stauder, der trives, hvor de skal vokse. At de  får den rigtige jord. Har du fx stauder i sandet jord, skal de også kunne tåle den ofte tørre og næringsfattige jord. Altså ingen sumpplanter i sandet jord. Omvendt skal stauder, der trives i fugtig jord, også have de rigtige betingelser. Her gælder det også, at stauder der er til en tør jord, simpelthen vil rådne i en våd jord.

Interesseret i andre havekurser – se nederst på siden.

havekursus til staudehaven med farvesammensætninger

Der er smæk på farverne på disse smukke stauder: Montbretia, Crocosmia ‘Orange Pekoe’ og indianermynte, Agastache foeniculum ‘Blue Fortune’.

Det sker på havekurset

Vi begynder med en rundtur i Blomsterhaven, hvor du ser massevis af forskellige stauder under mange forskellige forhold: Nogle står i fuld sol på tør jord, andre i halvskygge og nogle i mere fugtige jordbundsforhold. Allerede her lærer du om lys- og jordbundsforhold – og deraf, hvorfor det er så vigtigt at kende forholdene i din egen have.

Skal stauder overleve, kræver det viden om planterne. Har du fx forelsket dig i en staude, der kun trives på en let jord i halvskygge, må du efterligne dens vækstbetingelser. Er din jord fx fugtig og tung (lerjord), vil du få udfordringer og stauden mistrives. På havekurset lærer du, hvordan du kan simulere gunstige vækstforhold, så planterne alligevel vil trives.

Vi kommer også ind på, hvornår du bedst anlægger et staudebed, og hvordan du planter i grupper og samlinger – jeg øser med min erfaring, og giver dig naturligvis en masse plantetips med på vejen.

Har du de optimale vækstbetingelser, vil dine stauder også trives, men det er ikke kun jordbund- og lysforhold, der gør sig gældende. Det gør vinden også. Nogle planter går til, hvis de plantes et vindomsust sted – også selvom jorden er god. I øvrigt får du også viden om, hvordan du optimerer din jord, fx med kompost.

Næring er også et emne vi berører på havekurset. Skal stauderne gødes, og i givet fald med hvad?

Midt i arrangementet serveres der kaffe, te, saft og hjemmebagt kage (giv gerne besked, hvis du har allergener).

Nu går snakken på højder, former og farver. Du får svar på, hvordan du mikser de forskellige farver, så de passer sammen. Hvad er det der gør, at bedet ser ‘kanon’ ud? Du får også svar på, hvordan form, struktur og højde giver balance i bede og krukker. Apropos krukker, så leger vi med hands-on øvelser, så du selv kan se, hvad der virker og hvad der måske virker knapt så godt.

Kurset afholdes udendørs, så husk en sweater og en jakke. Vi står naturligvis i læ, hvis det regner, men går alligevel rundt i haven.

Når staudekurset er slut, er det din begyndelse på et liv med smukke stauder i din egen have. Flere kurser kommer …

havekursus til staudehaven med kontraster

Lær at bruge staudernes farvekonstraster i haven.

havekursus til staudehaven med græsser

Form og struktur er også emner du lærer om på havekurset.

Blomsterhavens podcast: Der er smukke kontraster overalt i Den Naturlige Have

Du lærer også at bruge stauder med forskellige højder.

havekursus til staudehaven med smukke farvesammensætninger

På havekurset lærer du bl.a. om at sætte form og farve sammen.

havekursus til staudehavens bede

Du lærer at sammensætte farvestrålende bede, hvor stauderne trives og blomstrer gennem hele sæsonen.

2022-06-20T15:09:59+02:00By |Havekurser|

Læg en kommentar

Go to Top